Skip to content

For deg som vite mer om våre pågående prosjekter.

Det foreligger en rekke planer og igangsatte opprustnings- og nybyggingsprosjekter i området, i regi av Pallas Eiendom. Østre Skostredet huser i dag Litteraturhuset og Lydgalleriet – helt rehabiliterte bygninger. Kommunen har også igangsatt rehabilitering og oppussing av bydelens allmenninger og offentlige rom. Skostredet betegnes som en «skjult perle», og en fremtidens bydel i Bergen sentrum, med store muligheter og utviklingspotensial.

Eiendomsselskapet har to hotellprosjekter på gang i sentrum. Her er oversikten over hva som rører seg av prosjekter de neste årene.

Arkitektstudio Elfrida Bull Bene er stolt over å ha fått være med å utforme et nytt hotell på et så sentralt og historisk viktig sted. Kriterier for prosjektet har vært på en god måte å imøtekomme ønsker hvor omgivelser og antikvariske hensyn har vært førende for bygningens høyde, fasaderytme og materialitet.

Skostredet 3–5 står av til bygninger mot Skostredet samt en bakbygning.  Prosjektet er gjennomført i dialogboksen med byantikvaren, som også er leietaker i bygget.

Planarbeid i historisk område der det ønskes tilrettelagt for hotell, bolig og næringsarealer. Målet er også å ivareta og forsterke kvartalets funksjon som er offentlig tilgjengelig byrom.

Shoemaker Hotellet i Skostredet skal bli et kulturhotell og skal spille på kulturlivet som allerede finnes i Skostredet. Planen er å kombinere det gamle med det nye. Kulturhotellet skal lages over bakkenivå, på det som tidligere var fem ulike adresser i Skostredet.