Skip to content

pallas innovasjon - utviklingsavdeling for helt nye prosjekter.

Denne avdelingen ledes av Sigbjørn Hæve

Velkommen til oss i nordåsdalen 13

Pallas as har også en egen utviklingsavdeling for helt nye prosjekter. Disse er innen såkalt mekatronikk – kombinasjon av elektronikk og mekanikk. I Nordåsdalen foregår det en gründervirksomhet som vi håper resulterer i flere nye og innovative produkter.

Vi har en utbredt, og på enkelte områder, en  ‘State of art’ kompetanse innen kombinasjonen elektronikk og tilhørende programvare. Dette har resultert i flere gode produkter utviklet ved vår avdeling i Nordåsdalen, rett utenfor Bergen.

Avdelingen disponerer moderne utviklingsutstyr innen elektronikk samt flere CNC maskiner for fremstilling av nødvendige mekaniske deler. Det er pågående prosjekter – spesielt innen 3D teknikk og visualiseringsteknikk rundt dette. Prosjektene er ofte støttet av Forskningsrådet gjennom blant annet SkatteFunn.