Skip to content

Skostredet 3–5

om prosjektet

Skostredet 3–5 består av to bygninger mot Skostredet samt en bakbygning. Alle var i svært dårlig forfatning da arbeidet med restaureringen ble påbegynt i 2015. Hoveddelen av bygningsstrukturen er omsorgsfullt restaurert, mens nye strukturer har kommet til på bakgrunn av dagens krav til arbeidslokaler samt krav om tilgjengelighet.

« Prosjektet er gjennomført i tett dialog med byantikvaren, som også er leietaker i bygget »

I samarbeid med:
Elfrida Bull Bene As, A-stab, Kulturminnefondet, Byantikvar Bergen, Bergen Installasjon, Valde As, Hunt As