Skip to content

Reguleringsplan Hans Tanks Kvartalet

om prosjektet

Planarbeid i historisk område der det ønskes tilrettelagt for hotell, bolig og næringsarealer. Målet er også å ivareta og forsterke kvartalets funksjon som er offentlig tilgjengelig byrom. Elfrida Bull Bene arbeider for tiden i samarbeid med A-Stab om ny reguleringsplan for Hans Tanks kvartalet.

Kvartalet er et unikt område i Bergen som rommer en struktur og et bygningsmiljø i historisk spenn fra middelalder, da Vågsbunnen gradvis ble fylt ut, fram til starten av 1900 tallet, da bygårder i mur kom opp i retning Domkirkegaten. Dette historisk viktige og sentrale byrommet ønsker man å videreføre og forsterke bruken av, til glede for byens innbyggere og brukerne av kvartalet.

Med respekt for områdets historiske bygninger og middelalderstruktur, ønsker man å endre den gjeldende reguleringsplanen for området, slik at den nye bebyggelsen i større grad viderefører områdets unike karakter og potensiale. Her blir det utredet en kombinasjon av boliger, forretningseiendommer og hotell. Dagens parkeringsplass vil helt bli tatt vekk og erstattet av hus og allment tilgjengelig uteområde.

I samarbeid med:
Byantikvar, Byarkitekter Bergen