Skip to content

Domkirkegaten Hotell

om prosjektet

Arkitektstudio Elfrida Bull Bene er stolt over å ha fått være med å utforme et nytt hotell på et så sentralt og historisk viktig sted. Kriterier for prosjektet har vært på en god måte å imøtekomme ønsker hvor omgivelser og antikvariske hensyn har vært førende for bygningens høyde, fasaderytme og materialitet. Hotellet skal ha en kapasitet på 133 rom og vil bli bygget fra grunnen.

« Vi regner med at det blir byggestart der i løpet av 2020. Vi ser også på muligheten for å utvide hotellet til et eksisterende nabobygg. I så fall blir det 30 rom i tillegg til de 133 rommene som er planlagt. »

I samarbeid med:
Elfrida Bull Bene As, A-stab, Haute Nordic